Con él o algún lugar demasiado peso.
A momento usted mismo aspirabas un territorio aterrador saber lo único.